Устинівська селищна рада
Кіровоградська область, Кропивницький район

Засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства “Устинівська лікарня” Устинівської селищної ради

Дата: 06.04.2021 11:25
Кількість переглядів: 393

ПРОТОКОЛ № 1

Засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  “Устинівська лікарня” Устинівської селищної ради

            Місце проведення: зал засідань Устинівської селищної ради. Час проведення: 14.00. Дата проведення 02.04.2021 року

Присутні: 8

Голова комісії:  Сусідко Геннадій Анатолійович - заступник селищного голови                                                                   

                          з питань   діяльності   виконавчих органів ради

Секретар комісії: Присяжнюк Антоніна Вікторівна — спеціаліст І категорії відділу 

                             організаційно правового забезпечення та персоналу

 Члени комісії:   Гриджук Віктор Миколайович  - діловод с.Ганно-Требинівка          

                          (депутат Устинівської селищної ради)

                          Кам’яна Інна Олександрівна  - інспектор з кадрів  КНП 

                         “Устинівська  лікарня” Устинівської селищної ради     

                           Мулява Олена Олександрівна- начальник відділу організаційно

                          – правового забезпечення та персоналу

                           МогильниковаТетяна Миколаївна    - головний бухгалтер КНП 

                           “Устинівська лікарня”   Устинівської селищної ради

                           Руденко Валентина Миколаївна- медичний директор КНП    

                           “Устинівська лікарня”  Устинівської  селищної ради

                            Хміленко Марія Іванівна - голова Устинівської профспілкової

                            організації працівників охорони здоров’я   КНП “Устинівська

                            лікарня”  Устинівської селищної ради

 Вів засідання голова комісії  Сусідко Геннадій Анатолійович

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

            1. Про встановлення строку прийняття документів від oci6, які виявили бажання взяти участь в конкурсі.

            2. Про затвердження  вимог до претендента  з урахуванням встановлених законодавством вимог на заміщення вакантної посади директора КНП "Устинівська лікарня”Устинівської селищної ради.

            3. Про затвердження вимог до конкурсних пропозицій претендентів на заміщення вакантної посади директора КНП "Устинівська лікарня”Устинівської селищної ради.

       4. Про затвердження оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП  "Устинівська лікарня” Устинівської селищної ради.

            5. Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП  "Устинівська лікарня” Устинівської селищної ради.

ГОЛОСУВАЛИ про затвердження порядку денного:

 «За» - 8 «Проти» - 0 «Утримались» -0 Рішення прийнято.

            ВИРІШИЛИ: - Затвердити порядок денний першого засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора закладу  комунального некомерційного підприємства  “Устинівська лікарня” Устинівської селищної ради

            1. Слухали головуючого комісії: про встановлення строку прийняття документів від ociб, які виявили бажання взяти участь в конкурсі, який  зазначив, що відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора  комунального некомерційного підприємства  “Устинівська лікарня” Устинівської селищної ради затвердженого рішенням Устинівської селищної ради від 25.01.2021 року №73,  документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція органу управління. Запропонував, для забезпечення рівних умов для всіх претендентів та максимальної проінформованності населення, документи приймати  протягом 16 днів.

            ГОЛОСУВАЛИ про встановлення строку 16 днів: «За» - 8 «Проти» - 0 «Утримались» - 0 Рішення прийнято.

            ВИРІШИЛИ  - встановити дату початку приймання документів для участі в конкурсі 8год. 00хв. 06.04.2021р.; кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі — 21.04.2021 до 17год. 15хв.; дата початку проведення конкурсу, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів i доданих документів — 22.04.2021року о 9год. 30хв., 27.04.2020року о 9год. 00хв.- день проведення конкурсу.

            2.  Про затвердження  вимог до претендента з  урахуванням встановлених законодавством вимог на заміщення вакантної посади директора КНП "Устинівська лікарня” Устинівської селищної ради.

            ВИСТУПИВ: Cусідко Г.А. який повідомив, що відповідно до ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19 листопада 1992 р. № 280 керівником закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфepi охорони здоров'я. Далі, перелічив єдині кваліфікаційні вимоги для керівників лікувально-профілактичних закладів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 року № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників» ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зi змінами внесеними наказом МОЗ України від 31.10.2018 року № 1977), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров'я» та спеціалізацією «Організація i управління охороною здоров'я». Також претендент повинен мати не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах. Претендент повинен знати - Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

            ВИСТУПИЛА: Присяжнюк А.В., яка запропонувала затвердити вимоги до ociб, які виявили бажання взяти участь в конкурсі

            ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 8 «Проти» - 0 «Утримались» - 0 Рішення прийнято.

            ВИРIШИЛИ: Встановити та затвердити вимоги до ociб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, а саме: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Також претендент повинен мати не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах. Претендент повинен знати Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничогосподарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

            3. Про затвердження вимог до конкурсних пропозицій претендентів на заміщення вакантної посади директора закладу  комунального некомерційного підприємства  “Устинівський центр первинної медико-санітарної допомоги” Устинівської селищної ради

            ВИСТУПИВ: Сусідко Г.А. який повідомив, що зазначені вимоги передбачені пунктом  27  Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Устинівської селищної ради затвердженого рішенням  четвертої сесії  восьмого скликання   Устинівської  селищної ради від 25 січня 2021 року №73,  а саме –   Конкурсна пропозиція  може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п'ять років), в якому передбачається: план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу. Конкурсну пропозицію подавати обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

            ВИСТУПИЛА: Мулява О.О., яка запропонувала затвердити вимоги до конкурсної пропозиції осіб, які виявили бажання взяти участь в конкурсі.

            ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 8 «Проти» - 0 «Утримались» - 0 Рішення прийнято.

            ВИРІШИЛИ: Встановити вимоги до конкурсної пропозиції відповідно до вимог що зазначені в п. 27  Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я   Устинівської селищної ради затвердженого рішенням  четвертої сесії  восьмого скликання   Устинівської  селищної ради від 25 січня 2021 року №73

            4. СЛУХАЛИ: Про затвердження оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  комунального некомерційного підприємства  “Устинівська лікарня”

            ВИСТУПИВ: Сусідко Г.А., який зазначив, що згідно Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Устинівської селищної ради затвердженого рішенням  четвертої сесії  восьмого скликання   Устинівської  селищної ради від 25 січня 2021 року №73 , конкурсна комісія повинна оприлюднити на офіційному веб-сайті  Устинівської селищної ради оголошення про проведення конкурсу.

            ВИСТУПИЛА: Присяжнюк А.В., яка зазначила, що в даному порядку (п.25), встановлений вичерпний перелік відомостей, необхідно висвітлити в оголошені. А саме, в оголошені зазначаються відомості: правові підстави проведення конкурсу; найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, статут закладу; дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі; номер телефону та адреса електронної пошти для довідок; перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі; вимоги до претендента та конкурсної пропозиції; умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту;  дата і місце проведення конкурсу.

            Присяжнюк А.В.  надала всім членам конкурсної комісії проект оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  “Устинівська лікарня” Устинівської селищної ради (додається) для ознайомлення та можливо внесення змін чи поправок.

            ГОЛОСУВАЛ И: «За» - 8 «Проти» - 0 « Утримались» - 0 Рішення прийнято.

            ВИРIШИЛИ: Затвердити оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  комунального некомерційного підприємства  “Устинівська лікарня” Устинівської селищної ради.

            5. СЛУХАЛИ Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  комунального некомерційного підприємства  “Устинівська лікарня” Устинівської селищної ради.

            ВИСТУПИВ: Сусідко Г.А. який повідомив, що конкурсна комісія повинна опублікувати оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті органу управління Устинівської селищної ради. Так як, оголошення про конкурс міститься на 3 аркушах, продублювати його в друкованих ЗMI неможливо. Тому, запропонував, в газеті розмістити невелике повідомлення про конкурс, а за детальною інформацією звертатися до  Устинівської селищної ради.

            ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 8 «Проти» - 0 « Утримались» - 0 Рішення прийнято.

            ВИРШШЛИ: Оприлюднити на офіційному веб-сайті Устинівської селищної ради оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора    комунального некомерційного підприємства  “Устинівська лікарня” Устинівської селищної ради.

 

 Голова конкурсної комісії      оригінал пілписано   Геннадій СУСІДКО

Секретар конкурсної комісії   оригінал пілписано   Антоніна ПРИСЯЖНЮК

Члени конкурсної комісії        оригінал пілписано   Віктор ГРИДЖУК

                                                   оригінал пілписано   Інна КАМ’ЯНА

                                                   оригінал пілписано  Олена МУЛЯВА

                                                   оригінал пілписано  Тетяна МОГИЛЬНИКОВА

                                                   оригінал пілписано  Валентина РУДЕНКО

                                                   оригінал пілписано  Марія ХМІЛЕНКО

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь